NIEUWS

None

26 november 2015 gaat de jaarlijkse NSV! betoging door te Leuven.

De immigratiegolf is een immigratie-overspoeling geworden, met honderdduizenden asielzoekers die uit Afrika en het Midden-Oosten komen. Allen passeren ze talloze veilige maar blijkbaar ongeschikte landen op weg naar West-Europa, dat inmiddels kreunt onder de gevolgen...

U kunt zich hier inschrijven voor de bus.

Lees meer...

None

Op woensdag 9 september 2015 hield Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn eerste ‘state of the union’ in het Europees Parlement. Het thema van zijn rede was natuurlijk de vluchtelingencrisis, waarbij hij poneerde dat de lidstaten te weinig eenheid en solidariteit tonen bij deze crisis die Europa doormaakt. ‘Er is te weinig Unie in deze Europese Unie’, stelde Juncker. Het voorgelegde spreidingsplan voor deze asielzoekers zal dus verplicht uitgevoerd moeten worden, dik tegen de zin van enkele (Oost-)Europese landen. Koren op de molen van Guy Verhofstadt die op Junckers woorden reageerde met zijn reeds gekende pleidooi voor een grotere ...

Lees meer...

None

Wereldvrede, stabiliteit, geen oorlog... Het zijn doelstellingen waar wellicht niemand een probleem van zal maken. We horen politici er vaak over praten, alsof iedereen hetzelfde droomt. Toch lijken deze nobele woorden steeds vaker naïeve dromen. De Arabische lente die eerst democratie zou brengen in het Midden-Oosten, is ontaard in een burgeroorlog die verspreid is over duizenden kilometers. Ook Europa ontkomt niet aan de ellende van oorlog. In het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland vallen er nog dagelijks geweerschoten en ontploffen er nog dagelijks bommen in woonwijken.

Steeds meer conflicten, ondanks dat de grootste militaire machten zich allemaal hebben verenigd in ...

Lees meer...

None

De afgelopen 50 jaar is Vlaanderen ingrijpend veranderd. De jaren 60 begonnen beloftevol, met een economisch reveil voor de door de Tweede Wereldoorlog getekende West-Europese naties. Ze brachten evenwel twee grote evoluties op gang die deze naties tot op vandaag zouden beïnvloeden: Ten eerste een massale migratie, aanvankelijk vanuit Zuid-Europa en later ook vanuit de derdewereldlanden. Deze was aanvankelijk economisch van aard: de gastarbeiders vingen een arbeidstekort op. Wanneer de economie het in de jaren ’70 slechter deed, keerden de gastarbeiders echter niet naar huis - in tegendeel, de migrantenpopulatie bleef aanhoudend groeien. Een gerelateerde evolutie is de opkomst van het ...

Lees meer...

None

Wat is er vandaag de dag aan de hand met West-Europa? Hoe komt het dat we dreigen te verdwijnen in een vloedgolf van massa-immigratie en Islamisering. Europa is zijn weg kwijt. Na twee vreselijke burgeroorlogen raakte ons prachtige continent verscheurd en bezet door twee mogendheden die Europa elk hun eigen ideologie opdrongen ten koste van de Europese tradities en identiteiten. Het liberale Westen onder de vleugels van de Amerika en het communistische Oosten onder die van de Sovjet-Unie

Lees meer...

Maandag 2 maart organiseerde de uiterst linkse ‘Actief Linkse Studenten’ een lezing over het Griekse Syriza als alternatief voor de besparingspolitiek. Ook enkele leden van de NSV! kregen een pamfletje met een uitnodiging. Hoewel niet meteen overtuigd socialistisch, leefde er bij hen wel een zekere interesse voor wat er in Griekenland gebeurt. Enkele vrienden, waaronder ook 3 NSV’ers, besloten dan ook eens een kijkje te nemen. 

Lees meer...

None

De Europese Unie en de NAVO worden tegenwoordig als de grootste vredesprojecten aller tijden beschouwd. Niets is meer ironisch. De Belgische staat is nog nooit in zoveel oorlogen verwikkeld geraakt als sinds haar toetreden tot de NAVO. Al haar oorlogen voor deze toetreding waren zuiver defensief, terwijl België inmiddels een ware agressor is geworden. Enkel al de laatste 20 jaren heeft België unilateraal de oorlog verklaard aan Joegoslavië, Servië, Afghanistan en Libië. Daarnaast heeft ze als NAVO-lidstaat indirect de oorlog(-en) van de VS met Irak gefaciliteerd. 

Lees meer...