Alles moet weg!

14 JUNI 2017

Hoe politieke correctheid onze ondergang voorbereidt

In deze dagen waarbij we steeds opnieuw geconfronteerd worden met nog maar een nieuwe terroristische aanslag, is er een ander bericht dat blijft opduiken tussen het nieuws: alles is te wit. De ondertoon blijft steeds dezelfde: wij, Vlamingen – en bij uitbreiding alle Europeanen – zijn neokoloniale racisten die mensen van vreemde origine beschouwen als absoluut minderwaardig. Dat idee zou dan het “structureel racisme” verklaren waaraan wij als maatschappij lijden.
Naast de intussen alom gekende discussies rond Zwarte Piet en “meer allochtonen in de politiek en op de werkvloer”, klonk het dit jaar al dat onze aula’s te wit zijn. Te weinig “jongeren met een migratieachtergrond” zouden de weg vinden naar onze universiteiten en hogescholen.

Na de aula’s, kwam het lerarenkorps in het vizier van de politiek correcten. Er zijn te veel witte leerkrachten, dat moet veranderen.
Dat het niveau van ons onderwijs jaar na jaar daalt, is van geen tel. Zo lang we maar meer “kleur” en “diversiteit” in de klassen krijgen, zowel op de banken als voor de klas. Hoe luid we onszelf ook feliciteren na de recentste PISA-studie, hoe hard we onszelf ook op de schouders kloppen dat we nog steeds tot de koplopers in Europa behoren, niets kan de waarheid verdringen dat het algemeen niveau er jaarlijks op achteruit gaat. Onder het mom van “we laten niemand achter” is de nivellering naar beneden ingezet, maar het einde is nog lang niet in zicht.

Het recentste hoofdstuk in deze hele weg-met-ons-saga, bevindt zich echter op een ander niveau: nu klinkt het weer dat er “te weinig allochtonen bij de lokale besturen werken”. Procentueel gezien werken er inderdaad weinig allochtonen en personen met een handicap (want dat werd ook aangehaald) bij lokale besturen. Dat ligt echter niet aan structureel racisme: wie voor de overheid wil werken, moet slagen in een examen. Wie daar als beste uitkomt, krijgt de job. Volledig neutraal, op basis van competenties. Zoals het hoort.
Gelukkig zijn daar nog onze politiek correcte vrienden, die dan besluiten – en ik verzin dit niet – dat de verschillende overheden dan maar de “onnodige diplomavereisten moeten wegwerken, de onrealistische taalvereisten moeten aanpakken” en meer moeten inzetten op “stages, studentenjobs en opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen”. Op de radio sprak men zelfs letterlijk van “het niveau verlagen” wat betreft de examens voor openbare functies.

Met andere woorden: een lokale ambtenaar hoeft niet meer te bewijzen de taal te beheersen, hoeft niet meer te bewijzen dat hij werkelijk geschikt is voor de job. Afkomst, huidskleur en bij uitbreiding handicap moeten volgens de politiek correcten primeren op kennis, bekwaamheid en vaardigheid.
Belangrijk om weten: in Vlaanderen is iemand die werkt bij een lokaal bestuur, bij wet verplicht iedereen die aan het loket komt, te helpen in het Nederlands. Enige andere taal is verboden. Dat is de logica zelve: u gaat toch ook niet in Spanje wonen om dan op het gemeentehuis te eisen dat u in het Nederlands geholpen wordt? Maar nu moet dat dus herbekeken worden, want de taalvereisten heten onrealistisch te zijn. Wie geen Nederlands kan, verdient helemaal geen job bij de overheid.

En wat betreft al dat gedoe over “te wit”, laten we dat voor eens en altijd oplossen: de inwoners van Vlaanderen zijn blank. Altijd al geweest, en daar is niks mis mee. Niks “wit”, blank. Dat er dus meer blanken zichtbaar zijn, is logisch. Dat heeft niks te maken met racisme. Misschien wordt het eens tijd om te onderzoeken hoe groot de onwil tot integratie is bij de groepen die men nu met zoveel moeite wil bevoordelen. Want vergis u niet: iemand aanwerven omdat hij een andere huidskleur heeft, of een handicap, dát is pas échte discriminatie. Hallo, Unia?

Erik Van Stappen
Praeses NSV! Antwerpen '16 – '17