O tijden, O zeden, O denneboom

31 DECEMBER 2015

 

"O tempora, O mores!" Waar Cicero deze beroemde Latijnse uitdrukking in zijn eerste Catilinarische Rede gehouden op 7 november 63 v.Chr. aan de Romeinse Senaat voorschotelde, wordt het anno 2015 nog steeds gebruikt. Echter in ironische zin. Dit vooral om bezwaren van anderen tegen veranderde morele opvattingen te relativeren. De huidige individualistische houding van de gemiddelde student tijdens de kerst- en feestperiode, veroorzaakt door het overmatig 9gag-gebrowse en de vele vluchtige kiekjes via Snapchat, vraagt om een verwijzing naar bovenvermelde uitspraak zoals Cicero ze toen bedoelde. Er is zeker sprake van een analogie. Namelijk, de kritische vinger wijzen naar de slechtheid (en corruptie) van de moderne tijd.

 

#fokdeblokjoenge

Kerst- en feestperiode, gecombineerd met de blok blijken een bijzonder vreemd effect te hebben op een groot aandeel van de intellectuelen van morgen... Waar men bij aanvang van deze blokperiode uitsluitend in zijn boeken neust en een soort van isolement opzoekt, voelt men met Kerst, Joel of Nieuwjaar de noodzaak om al wat men doet en laat te delen met zijn peergroep, eventueel zelfs breder, de wereld. Zo kent iedereen wel enkele blokgenoten wiens blokpauzes gevuld worden met het nemen van frappante selfies waarop men pronkt met een vier-op-een-rij-opgezopen-Nalu-verzameling ondertiteld door de hashtag #fokdeblok. Bijzonder amusante en diverterende literatuur voor een blokpauze, daar geen probleem.

 

E-aanzien

Op zich hoeft dit dus geen rechtstreekse repercussies te hebben, ware het niet dat deze trend doorgetrokken wordt wanneer men aan het tafelen gaat tijdens de feestdagen. Het spammen van selfies en snaps naar medestudenten kent geen weerga, maar familie, gezin en directe omgeving blijken niet  te behoren tot deze digitale deelgroep. Waar deze tijd van het jaar ooit draaide om interactie en wederzien met naasten, dierbaren en familie, is ze nu vervallen in een periode van digitale pracht en praal. Sterker zelfs: er ontstaat een heersende filosofie die dicteert dat het niet-gedeelde gewoonweg niet heeft plaatsgevonden. De digitale status telt, het voeden van een E-aanzien, zeg maar... Met als gevolg dat voor men het weet deze kostbare momenten behoren tot het verleden en welgemeende en warme boodschappen of kerstwensen naar familieleden en gezin hun bestemming missen. Ook al breekt de bomma haar foto jouw facebookrecord van 200 likes. Familieleden zijn namelijk niet altijd in het bezit van een Snapchataccount of op de hoogte van je recentste facebookstatus.

 

Face-to-face

Een studie van onderzoeksbureau iMinds leert ons dat 93,7 procent van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 19 jaar vandaag een smartphone gebruikt en 66,5 procent verstuurt of bekijkt daar dagelijks foto's of filmpjes via Snapchat mee. Een andere studie van de University of Michigan stelt dan weer dat Snapchat ons gelukkiger maakt dan andere sociale media. Belangrijker dan een rangorde te bepalen tussen diverse sociale media is, dat uit ditzelfde onderzoek de enige vorm van communicatie nog altijd meer lonend dan Snapchat, en andere sociale mediakanalen, face-to-face communicatie blijkt te zijn.

Laat dat net de meest relevante conclusie zijn die te trekken valt uit deze studie en bij uitbreiding een voornemen kan zijn voor oudejaar en het daarop aansluitende 2016. Het moge gaan om het vieren van Kerstmis, Joelfeest of de start van het nieuwe jaar, het is de gemeenschap die centraal staat. Het individu is steeds geworteld in verschillende gemeenschappen: het volk, de cultuur en het gezin. En dat is tijdens deze periode niet anders.

De bezwaren en kanttekeningen tegen deze morele veranderingen en huidige trends blijken dus alles behalve te relativeren. Quod erat demonstrandum.

 

NSV! Gent wenst u allen een gelukkig nieuwjaar!

Stud. ing. Bavo Janssens v. Stamper
Praeses NSV! Gent 2015 - 16